terug

CO2-Studie

 Carbon footprints en ecodesign van Toner Printer Cartridges

Project: carbon Footprints en Ecodesign van Toner printer cartridges

Klant: UKCRA – UK Cartridge remanufacturers Association, www.ukcra.com

Auteur: Dr. Michael Gell

Datum: December 2008

De CO2-footprint van een recycling toner cartridge

Een studie door het Verenigd Koninkrijk Cartridge Recyclers Association (UKCRA), heeft aangetoond dat tussen 25% en 60% CO2, afhankelijk van het type cartridge (lage capaciteit - hoge capaciteit) kan worden bespaard door gebruik te maken van recycling cartridges in vergelijking met het gebruik van het nieuwe product OEM (Original Equipment Manufacturer).
Deze studie is gebaseerd op het recyclingproces volgens de laatste stand van de techniek, rekening houdend met de uitgewisselde aan slijtage onderhevige onderdelen.
Het besparingspotentieel in Europa wordt geschat op ongeveer 0,18 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar, wanneer een hoge capaciteit recycling cartridges worden gebruikt. Het is een doelstelling om een algemeen geldige eco-label te bereiken voor het recyclen van cartridges om te kunnen wijzen op de ecologische argumenten.  

Bron: Xanfeon Energy and Environmental Services J2008

 

© EMBATEX GmbH, All rights reserved