terug

Certificaten

Embatex is gecertificeerd volgens

EMAS EMAS III VO (EG) Nr.1221/2009
EMAS is een vrijwillige milieu-certificering van de EU, het stimuleren van bedrijven om economisch te gebruiken middelen en een milieuverklaring, waaronder een milieu-balans uit te geven. Dit is een must voor Embatex GmbH, zoals wij, in tegenstelling tot veel andere bedrijven, geen afval te produceren tijdens het productieproces. Embatex 'input / output analyse geeft aan hoeveel ton gebruikte cartridges zijn omgevormd tot een nieuwe recycling-product tijdens het productieproces. Daarom is het Embatex verplichting om een verspilling verklaring voor lege cartridges op verzoek van de klant af te geven.
TÜV 14001
TÜV 9001
ÖNORM EN ISO 14001 : 2004
Deze certificering is geldig voor het bedrijf Embatex GmbH. Deze staat voor milieu relevante processen en kwaliteitsnormen. Deze certificering bestaat sinds 2005 en wordt jaarlijks gecontroleerd.

ÖNORM EN ISO 9001 : 2008
Het bedrijf Embatex plc is gecertificeerd volgens ISO 9001 sinds 2000 en wordt jaarlijks gecontroleerd door TÜV Oostenrijk. De hoofdzaak van deze certificering is het interne verbeterproces van het bedrijf. Dit betekent voor Embatex om concurrerend te blijven en om haar klanten een hoge kwaliteit te bieden door optimale processen en diensten.

Emstar producten zijn gecertificeerd (Zie de actuele product catalogus)

Österreichische Umweltzeichen UZ11

UW 669

Toner/Inkjet Oostenrijks milieu label UZ11 "OUZ"
De OUZ is een product-specifieke certificering die jaarlijks wordt gecontroleerd door externe instituten en die van toepassing is voor de tonercartridges en inktcartridges. De OUZ is Europa's enige milieulabel voor inkjet cartridges. De standaard UZ11 wordt uitgegeven door de Vereniging van Oostenrijk voor de consumentenbescherming en wordt toegekend door het Oostenrijkse ministerie voor Milieuvraagstukken. De aanvraag voor OUZ is op kosten van de aanvrager, die een jaarlijkse vergoeding betaalt in overeenstemming met de omzet.

De OUZ staat voor (onder meer):
 • recycled toner cartridges en inkjet cartridges,
 • Prestatie,
 • Kwaliteit,
 • minimalisering van verontreinigende stoffen tijdens de productie en het gebruik
 • Milieu-vriendelijke en zuinige productie

Voor meer informatie zie:
www.umweltzeichen.at

 Blauer Engel Ral UZ55 Toner

BLUE ANGEL RAL - UZ55
De Blauwe Engel wordt toegekend door RAL gGmbH en is een certificering van de productie criteria die moet extern worden bevestigd door onafhankelijke inspecteurs. Deze certificering betreft toner cartridges, maar niet drums of inkjet cartridges. De aanvraag voor de Blauwe Engel is op kosten van de aanvrager, die een jaarlijkse vergoeding betaalt in overeenstemming met de omzet.

De Blauwe engel staat voor:

 • lage verontreinigende stoffen afdruk
 • Prestatie
 • besparing van middelen

Voor meer informatie zie:
www.blauer-engel.de

Nordic SwanReg Nr. 308046 Toner

Nordic Ecolabel
De Nordic Swan voor toner cartridges is een Scandinavisch milieukeurmerk met de nadruk op ecologische aspecten, die recycling van minimal 75% gebruikte delen bepaalt (zonder toner). Bovendien moeten de producten een lager klachten percentage geven dan 1%. De fabrikant wordt rechtstreeks gecontroleerd door Nordic Swan. De toekenning van het kwaliteitslabel is belast met een vergoeding.

EMBATEX GmbH - NORDIC SWAN

LGA Toner LGA getest op schadelijke stoffen
Het LGA certificaat kenmerkt tonercartridges die getest zijn op emissie en schadelijke stoffen. De hoge eisen van de LGA garanderen een hoge kwaliteit

DIN 33870
Toner Vereisten en tests voor herverwerking van gebruikte monochrome toner cartridges. Deze norm definieert de eigenschappen en werking na bereiding evenals tests ter illustratie van het gebruiksdoel. De doelstelling van deze norm is een consistente en storingsvrije werking van de cartridge gedurende de gehele levensduur. Jaarlijks vinden er ISO audits plaats waarin de naleving van deze richtlijnen door Embatex GmbH wordt gecontroleerd.


DIN 33870-1 Nieuw
DIN 33870-2 Nieuw
Toner monochrome Toner kleur

 
DIN 33870-1 voor monochrome tonercartridges welke gebruikt worden in zwart/wit printers die na 31.12.2012 verkocht zijn. 

DIN 33870-2 voor kleuren tonercartridges welke gebruikt worden in kleurenprinters die na 31.12.2012 verkocht zijn.(Voor oudere printers geldt een testprocedure volgens DIN technisch rapport 155)

Deze normen definiëren de vereisten en tests voor de herverwerking van originele tonercartridges (OEM). Hier is tevens ISO/IEC 19752 paginaopbrengst in opgenomen.
Deze normen vertegenwoordigen:
 • Herbewerkte originele cartridge OEM
 • Bewezen paginaopbrengst
 • Bewezen kwaliteit
 • Duidelijke typering en labeling
 • Gedetailleerd testrapport
 • Milieuvriendelijke productie
DIM33871-1 Inkjet De DIN 33871-1 verklaart dat herbewerkte inktcartridges met printkop en inkttanks een consistente- en storingsvrije werking hebben met een meetbare paginaopbrengst. Door de duidelijke labeling van de cartridge en de verpakking, is de gebruiker in staat de herbewerkte producten te vergelijken op kwaliteit en paginaopbrengst.
DIN Vakrapport 155 Toner kleur Het DIN vakrapport 155 geldt voor herbewerkte monochrome- en kleuren tonercartridges. Dit DIN technisch rapport is vervangen door DIN 33870-1 en DIN 33870-2, echter voor oudere kleurenprinters is de geldigheid behouden. (zie DIN 33870-2)

ISO/IEC 19752
Toner Monochrome Meetstandaard voor paginaopbrengst (toner reikwijdte) met duidelijke testcriteria voor monochrome (zwarte) tonercartridges.

ISO/IEC 19798
Toner kleur Meetstandaard voor paginaopbrengst (toner reikwijdte) met duidelijke testcriteria voor kleuren tonercartridges.(Gebruikmakend van test-standaarddocument ISO/IEC 24712)

ISO/IEC 24711
Inkjet Meetstandaard voor paginaopbrengst (inkt reikwijdte) van inktcartridges.(Gebruikmakend van test-standaarddocument ISO/IEC 24712)

© EMBATEX GmbH, All rights reserved