terug

Corporate Philosophy

We hebben onze bedrijfsfilosofie in een samenwerkingsproces. Alle onderdelen zijn even belangrijk. De bedrijfsfilosofie is de basis van ontwikkeling van de onderneming en de ontwikkeling van de kwaliteit ervan. Het laat zien welke gemeenschappelijke waarden en doelstellingen wij beogen.

Waarden


Loyaliteit: aan de ene kant betekent dit waardering en respect voor de werknemers, aan de andere kant om ideeën, handelingen en beslissingen te wijden in het voordeel van EMBATEX.

Flexibiliteit: Flexibiliteit betekent in feite te zeggen: "Ja" tegen veranderingen; het betekent om flexibel te zijn met de eigen middelen om onze doelen te bereiken. Echter, particuliere belangen mogen niet worden verwaarloosd. Wij plannen en coördineren projecten en activiteiten op lange termijn om onze middelen van tijd en energie optimaal te kunnen toepassen.

Transparantie: Wij zijn een open en transparant bedrijf, bereid om veranderingen te aanvaarden om visies te realiseren. We zien alle divisies van ons bedrijf als een team werken aan onze gemeenschappelijke doelen. De taken, bevoegdheden en doelstellingen zijn duidelijk omschreven en goed bekend.

Respect en acceptatie: In ons bedrijf communiceren wij met respect naar elkaar.Wij vormen onze bedrijfsfilosofie samen en onderzoeken dit regelmatig op basis van de volgende waarden: respect, openheid, vertrouwen, acceptatie, tolerantie, eerlijkheid en de naleving van de regels. Wij ondersteunen de activiteiten tussen de afdelingen om de samenwerking en de vorming van teams te verbeteren.

Samenwerking: Alle afdelingen zijn gelijke delen van het bedrijf om de samenwerking op alle niveaus te cultiveren. Wij ondersteunen de ontwikkeling van teams en waarderen de gemeenschap. We delen de verantwoordelijkheid met onze medewerkers.

Principes van ons werk

Medewerkers: Het succes van het bedrijf is hoofdzakelijk gebaseerd op de motivatie van de medewerkers. Het trainen van onze medewerkers is normaal voor ons om te kunnen voldoen aan onze vakkundig toekomstige taken. We zien onze medewerkers en hun individuele mogelijkheden om onze gestelde doelen te bereiken. Het gevoel van eenheid, vriendelijkheid en respect, maar ook beleefde communicatie in het team is onze speciale zorg. Onze medewerkers professionaliteit, gespecialiseerde deskundigheid, eerlijkheid, openheid, kritisch vermogen, milieubewustzijn, innovatief vermogen en de bereidheid om te presteren is onze sleutel tot ons succes.

De tevredenheid van klanten: Wij streven naar een partnership met onze klanten, proberen hun behoeften te begrijpen en ons best doen om de grootst mogelijke voordelen voor beide partijen te bereiken. Klanttevredenheid en customer relationship zijn centrale factoren van succes in de markt. Tevreden klanten zijn trouw aan een bedrijf.

Bescherming van het milieu: Wij produceren recycling producten en verzamelen lege tonercartridges en inktcartridges. Met onze activiteiten, leveren wij een grote bijdrage aan het vermijden van afval, maar we moeten voldoen aan de relevante milieuregelgeving en veiligheidsvoorschriften voor onze medewerkers. Met onze milieubeheer, verplichten wij ons om continu vermindering van de verontreiniging veroorzaakt door ons bedrijf, alsook de kosten van afvalverwijdering te minimaliseren.

Veiligheid: EMBATEX GmbH investeert in de veiligheid van de medewerkers op hun werkplek. Ook buiten de officiële voorschriften. De medewerkers motivatie en terugdringing van de arbeidsongevallen zijn kernpunten van EMBATEX GmbH die economisch meetbaar zijn en op termijn leiden tot een verhoging van de productiviteit en daarmee het succes van EMBATEX GmbH.

Kwaliteit: Onze producten 'kwaliteit voldoet aan de richtlijn van het zogenaamde origineel product en ons doel is om het te bereiken en zelfs te verbeteren, indien mogelijk. Wij testen onze producten en bekijken en vergelijken het met internationale normen, waar we actief mee werken. Onze klanten hebben een duidelijk voordeel met onze producten.

Economisch succes: Alleen dit garandeerd al onze medewerkers 'sociale zekerheid en moet op lange termijn mogelijk zijn te hanteren door het observeren van onze principes en onze waarden.

 

© EMBATEX GmbH, All rights reserved