terug

Milieu management

Onze geïntegreerd management voldoet aan de eisen van de

EMAS III VO (EG) Nr. 1221/2009
ÖNORM EN ISO 14001:2004 en
ÖNORM EN ISO 9001:2008


Het systeem is ontworpen hiërarchisch volgens onderstaand schema:

  • bedrijfs beleid
  • bedrijfs doelstellingen en programma
  • Management handleiding (beschrijving van system en process)
  • management documenten (formulieren etc)                                        

Oberste Leitung:
Het bedrijf is verantwoordelijk voor het definiëren van de doelstellingen voor het milieubeleid. Het is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de nodige middelen, alsmede ter bevordering van het milieubewustzijn van de medewerkers. Iedere werknemer speelt actief zijn of haar rol voor ecologische verbeteringen in het bedrijf en is verantwoordelijk voor deze op zijn of haar directe werkplek. Duidelijk omschreven milieutaken zijn opgezet en aan de verantwoordelijke personen gecommuniceerd.

Realisatie van de doelstellingen:
De controle van de naleving van de milieu-relevante wet-en regelgeving alsmede de milieudoelstellingen wordt verzekerd door de jaarlijkse interne en externe audits. De inhoud van het milieuzorgsysteem worden beschreven in het milieuhandboek. Proces-instructies en de operatie zorgen voor de praktische realisatie door de medewerkers.

Naleving van de wet:
Met de introductie van de Naleving van de wet, heeft niet alleen het bedrijf rechtmatige en verantwoorde exploitatie verzekerd en gedocumenteerd, maar bovendien zijn vrijwillig voorwaarden opgezet en begeleid. Onze elektronische administratie systeem voor regels, voorwaarden en wetten ondersteunt en herinnert ons eraan te voldoen aan de wettelijke voorwaarden, voorschriften, regels en condities.
               

LexTool, der KANZIAN ENGINEERING & CONSULTING GmbH

Communicatie:
e proberen altijd om onze activiteiten en de ontwikkeling in ons bedrijf zo transparant mogelijk te maken voor de autoriteiten, buren, onze klanten en het geïnteresseerde publiek.

 

© EMBATEX GmbH, All rights reserved